Styret

Følgende personer utgjør styret i håndballgruppa. 

  Telefon E-post
Leder: Kjersti Fossing 476 16 788 kjersti.fossing@gmail.com
Linn Salvesen    
Karin Skaaland 924 51 640  
Kathrine Solheim Aas 976 76 667  
Ingeborg Terjesen