Styret

Peder Martin Vegerstøl (913 80 816) og Birger Bakken (954 40 195) utgjør styret i hoppgruppa.