Innmelding


Bli medlem i Vegårshei IL

Medlemskontingent i Vegårshei IL er som følger:

Familie                     400kr
Voksne (aktive)        300kr
Barn (t.o.m 17år)      100kr
Støttemedlem           150kr

I familiemedlemskap inngår barn t.o.m. det året de fyller 20 år.

Med unntak av bankcup om sommeren og vinteren må alle som deltar i idrettslagets aktiviteter være medlemmer. I tillegg må selvsagt alle tillitsvalgte være medlemmer.

I februar/mars hvert år sendes det ut en bankgiro til foregående års medlemmer.

Er du ikke medlem nå, men ønsker å bli det? Ta kontakt med medlemsanavrlig Gunhild Voie, tlf. 90 61 51 86 eller gunhildvoie@gmail.com . Hun må ha informasjon om alle navn, adresse, fødselsdato og ønsket type medlemskap på de det gjelder. Når en slik henvendelse kommer vil det bli sendt ut en faktura.

Grasrotandel V.I.L

Registrer ditt spillkort og støtt idrettslaget. V.I.L vil da motta 5% av beløpet du spiller for!

Send sms til 2020, skriv GRASROTANDEL 979368755.
eller oppgi Vegårshei Idrettslag 979368755 til din
kommisjonær.


Stoff til hjemmesiden sendes til vår mailadresse
web@heia-heia.no .

Vipps-nummer:
#103502 Hovedstyret
#103507 Sykkelgruppa
#98243 Langrennsgruppa
#103503 Orienteringsgruppa
#103505 Håndballgruppa
#103508 Fotballgruppa