Referat fra årsmøtet for 2019 er tilgjengelig

Referat fra årsmøtet for 2019 ligger nå under Hovedstyrets sider: https://heia-heia.no/hovedstyret/årsmeldinger-og-referat/