Vedrørende barnetrim og idrettsskolen

Vi utsetter oppstart av barnetrim som skulle ha startet torsdag 8. oktober. Etter gjennomgang av den fellesidrettslige smittevernveilederen tenker vi at det blir vanskelig å gjennomføre denne aktiviteten på en god måte mtp. de rådende forhold.

Idrettsskolen starter opp med trening utendørs, med oppmøte ved målbua (fotballbanen) kl. 17:00 på torsdager. Første gang blir på torsdag 8. oktober.