Vi trenger løypevakter for FJORDEN RUNDT 6. september 2020

Vi håper på, og planlegger for, at vi i år igjen kan arrangere Fjorden Rundt. I år også med koseturklassen. 
Etter regler fastsatt av Samferdselsdepartementet kreves det kurs for å være løypevakt når sykkelritt arrangeres på trafikkert vei. Vi MÅ derfor få flere til å ta dette kurset, for å hjelpe oss under arrangementet. Det er et nettkurs og tar ca 1 time. 
Logg inn/lag bruker. Klikk på påmelding/kurs og søk på løypevakt kurs e-læring.
GI OSS (VIGDIS 95 94 98 62) EN TILBAKEMELDING SNAREST OM DU HAR, ELLER ER VILLIG TIL OG TA, DETTE KURSET, OG HJELPE OSS MED AVVIKLINGEN AV ÅRETS TURRITT. 
I år trenger vi mer enn noen gang noe positivt som skjer, og arrangere noe som samler folk. Vi vil selvfølgelig forholde oss til de retningslinjer som gjelder på det daværende tidspunkt.