Østre Agder Tour for 2021 er avlyst

Grunnet restriksjoner pga. Corona avlyses Østre Agder Tour som opprinnelig var planlagt 20. februar 2021.