Årsmøte for 2020 gjennomføres torsdag 27. mai

18. feb 2021 kl 21:21

Vegårshei Idrettslag avholder årsmøte på Fjellheim torsdag 27. mai kl. 1900.

Grunnet situasjonen har styret besluttet å flytte årsmøtet til denne datoen. Vi ønsker et fysisk møte med mange deltakere.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 16. april på e-mail: onarbaaroy@yahoo.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter under.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 

Underlag til årsmøte