Fjorden Rundt trenger litt hjelp til gjennomføring

For at vi nok en gang skal kunne arrangere Fjorden Rundt, som i år er fastsatt til søndag 18. august, er vi avhengige av hjelp til gjennomføringen. Vi trenger primært vakter rundt løypa og folk i enkel kiosk. Kan du hjelpe noen timer denne dagen, gi beskjed snarest til Are (tlf 95086639) eller Vigdis (tlf 95949862)