Parkering ved fotballbanen i tidsrommet 15 - 16:30

Fotballgruppa øker sin aktivitet og har derfor startet med trening allerede klokken 15:00 på enkelte dager. 

I dette tidsrommet er det fremdeles elever på skolen, eksempelvis ved skolefritidsordningen. Idrettslaget henstiller derfor foresatte og trenere å parkere ved Fjellheim i tidsrommet frem til 16:30 for å oppretteholde god trafikksikkerhet rundt Vegårshei skole.