Barnetrim og idrettsskolen - hver torsdag klokken 17

Barnetrim og idrettsskolen - hver TORSDAG klokken 17 i hallen!

Som tidligere blir Ingvild Israelsen ansvarlig for barnetrim (de under skolealder). Thomas Follerås, Karianne Sætre og Oddvar Kristensen blir ansvarlige for idrettsskolen (for de som har begynt på skolen). Vi vil vi også bruke andre som instruktører for at opplegget blir variert, og slik at barna i størst mulig grad får prøve seg på ulike idretter som idrettslaget kan tilby (og eventuelt andre idretter også).