Styret

May Britt Myre er kontaktperson for styret i alpingruppa: 928 25 581.