Styret

Følgende personer utgjør styret i håndballgruppa. 

Navn Telefon E-post
Leder: Kjersti Fossing 476 16 788 kjersti.fossing@gmail.com
Kim Oland    
Yngve Bjorvatten 904 04 282 yngvebjorvatten@gmail.com
Bente Sunde 915 97 359 benteespe@hotmail.com
Ingeborg Terjesen 471 16 449 inte82@gmail.com