Styret

Følgende personer utgjør styret i skiskytingsgruppa.

Navn Telefon E-post
Leder: Styret konstituerer seg selv    
Lena Jørgensen Myhre 481 39 466  
Peder Martin Vegerstøl 913 80 816