Styret

Følgende personer utgjør styret i skiskytingsgruppa.

Navn Telefon E-post
Leder: Morten Rugnes 977 47 709  
Lena Jørgensen Myhre 481 39 466  
Peder Martin Vegerstøl 913 80 816