Årsmøte 2023 avholdes tirsdag 14. mars

11. jan 2023 kl 07.01 Ivar Sønstabø

Vegårshei Idrettslag avholder årsmøte på Fjellheim tirsdag 14. mars kl. 1900.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 23. februar på e-mail: leder@heia-heia.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter blir publisert på heia-heia.no en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret