Treningstider

Treningstider for Vegårsheihallen for sesongen 2023-2024 finnes på kommunens nettsider: 

https://www.vegarshei.kommune.no/_f/p1/ice79d9f3-6e15-4909-8629-229f4990225b/treningstider-i-hallen-vegarshei-il_2023-2024.xlsx