Årsmøte 2024 avholdes tirsdag 19. mars

14. feb 2024 kl 18.49 Hans Olaf Hågenvik

Vegårshei Idrettslag avholder årsmøte på Fjellheim tirsdag 19. mars kl. 1800.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 28. februar på e-mail: leder@heia-heia.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter blir publisert på heia-heia.no en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret