BANKCUP 2024 MANNSKAPSLISTE OG INFORMASJON

Vi håper at du som er satt opp på lista har anledning til å hjelpe til med å arrangere vinterens bankcup. Dersom det ikke passer den oppsatte dagen, er det fint om du kan bytte med en annen på lista eller få noen andre til å ta jobben. Blir det likevel helt umulig, bes du i rimelig tid om å gi beskjed til Terje Flaten på telefon: 41201213. Det samme gjelder også om du ikke lenger ønsker å være på arrangementet, vi forsøker å ajourføre lista fortløpende. Nedenfor finner du også noe informasjon som kan være nyttig for arrangørene å vite om. Det er fint om du leser den før du møter på din oppsatte kveld. Fremmøte senest kl. 17.00 for startere og de som skal ta imot påmelding. Andre bes møte kl. 17.30. Før første løp bør alle komme klokken 17.00.

Datoene kan også forskyve seg underveis dersom snøforholdene blir umulige. Vi forholder oss derfor i utgangspunkt til løpsnummer og ikke datoen om noen løp blir avlyst. Følg med på oppdaterte opplysninger på www.heia-heia.no

4. jan 2024 kl 05.51 Hans Olaf Hågenvik

Utskriftsvennlig versjon av informasjonen kan lastes ned her.

 

 1. løp (Tirsdag 9/1) Klassisk

Funksjon

Navn

Løpsansvarlig

Inge Lines

Påmelding/tidtaking

Emma Smeland Nygårdseter

Påmelding/tidtaking

Geir Bråten

Påmelding/tidtaking

Knut Olaf Lindtveit

Påmelding/tidtaking

Jan Terje Lindtveit

Starter

Olav Tveiten

Starter

Sveinung Aas

Mål

Sten Åge Nygårdseter

Løypevakt

Jakob Einar Olimstad

 

 1. løp (Tirsdag 16/1) Fristil

Løpsansvarlig

Knut Sunde

Påmelding/tidtaking

Vigdis Vatne Alfsen

Påmelding/tidtaking

Tallak Bakken

Starter

Daniel Straum

Starter

Marius Thorvaldsen

Mål

Håvard Ettestøl

Løypevakt

Kurt Egil Bjorkjendal

 

 1. løp (Tirsdag 23/1) Klassisk stil

Løpsansvarlig

Bjørnar Nygårdseter

Påmelding/tidtaking

Jørgen Songedal

Påmelding/tidtaking

Olav Songedal

Starter

Øyvind Bergan

Starter

Magne Myhre

Mål

Hans Olaf Hågenvik

Løypevakt

Tor Arne Myhre

 

 1. løp (Tirsdag 30/1) Fristil

Løpsansvarlig

Trond Saga

Påmelding/tidtaking

Finn Arne Kaldal

Påmelding/tidtaking

Anne Songedal

Starter

Torstein Rønningen

Starter

Kjetil Strand

Mål

Geir Skogby

Løypevakt

Einar Skogby

               

 1. Løp (Tirsdag 6/2) Klassisk stil

Løpsansvarlig

Anne Grete Glemming

Påmelding/tidtaking

Kjell Esperås

Påmelding/tidtaking

Oddvar Kristensen

Starter

Jørn Bergan

Starter

Arnold Simonstad

Mål

Odd Inge Nærestad

Løypevakt

Nina Eriksen

 

 1. løp (Tirsdag 13/2) Fristil

Løpsansvarlig

Reidar Dalen

Påmelding/tidtaking

Jakob Hagelia

Påmelding/tidtaking

Terje Åsnes

Starter

Kjell Rune Lindal

Starter

Mads Flaten

Mål

Anita Dalen

Løypevakt

John Flaten

 

 

Løpsansvarlig
Er ansvarlig for sitt oppsatte arrangement. Sjekker ut mannskapslista si senest kvelden før løpet. Sørger for opplåsing av målbua i god tid før 17.00. Dresser opp mannskapet sitt med arrangørvestene til idrettslaget. Organiserer påmeldingen, leder arrangementsstaben og fungerer som speaker under løpet. Låser målbua når løpet er ferdig. Vurderer behovet for organisering av parkering og sikrer tilkomst for utrykningskjøretøy mot Djuptjennhaugen.   

Tidtaking
Det tas tider på deltakere født 2013 og tidligere. Hvis noen født 2013 eller tidligere ønsker å gå uten å ta tid er det i orden. De melder seg da på i trimklassen.

Påmelding og startnummer
Påmelding tas imot kl. 17.00-18.00 i målbua.

Dersom noen som det skal tas tid på kommer etter kl. 18.00 skal de få anledning til å gå, men de må regne med å gå sist av de som går intervallstart.

Startkontingenten er kr. 30 pr. deltaker. Maks kr 60 pr. familie. Betaling kun på VIPPS, nr til langrennsgruppa er 98243. Det er to startnummerserier. Bruk i utgangspunktet Telenor serien på deltakere som ikke skal tas tid på og Østre Agder sparebank på de som skal tas tid på. Dersom det blir for lite av den ene serien får en ta av den andre. Løperne skal beholde startnummeret gjennom hele vinteren, og levere på det siste rennet.

Det hender at noen glemmer startnummeret hjemme og må ha nytt. (De får få det, men skriv opp på en egen liste hvem som har fått nytt nummer. Denne lista skal leveres til Geir Bråten. Lister til hjelp i påmeldingsarbeidet vil ligge i målbua når arrangørene kommer.)

Når klokka er 18.00 og alle skal være meldt på, lages det startlister for de som er født 2013 og tidligere. Startintervallet er 30 sekunder. Junior, senior og de som vil av født 2008-2009 starter i fellesstart.

Ta to kopier av startlistene, det står en kopimaskin i 2. etasje i målbua. Den ene kopien leveres til starterne, den andre til speaker. Original leveres til de som skal ta tider.

Startordning


De under skolealder starter først, og så blir det etter stigende alder. Alle som er med i intervallstart skal være i mål før fellesstarten for de største går.

Starteren skal også starte de under skolealder, men vi er ikke nøye med å følge listene og rekkefølgen der. Det er heller ikke nøye med 30 sekunder startintervall. Bruk 15 sek. intervall. Første start for disse er kl. 18.

Når alle under skolealder har startet, begynner en med de som er født 2017-2013. Selv om det ikke tas tid på disse følger en startrekkefølgen på listene.

I de enkelte årsklassene starter jentene før guttene.

Mål og resultater
Det som er skrevet her gjelder i forbindelse med de løperne det skal tas tider på. Det må stå en person ute ved målstreken og skrive startnumrene til de som går i mål. Inne i målbua må det sitte to personer som tar tider.  Tidene overføres automatisk til PC.

Løypevakt
Idrettslagets refleksvester for arrangør er spesielt viktig i denne funksjonen. Utleveres av løpsansvarlig i målbua. Løypevakta skal stå i den første bakken og se til at de som har starta i løpet sitt har fri bane. Tidligere har enkelte løpere blitt hindret, spesielt i denne første bakken. Henvis de til runden nede på fotballbanen eller andre steder der de ikke er i veien for løperne som har starta. 

 

Speaker
Sjekk at lyd fungerer.

Nedenfor følger noen punkter speaker må snakke om:

 • Få folk til å melde seg på så fort de kommer
 • passe klokka og informere om når de ulike klassene forventer å starte
 • alle må ta hensyn til de løperne som har starta i løpet sitt (jfr. info til løypevakt over)
 • ikke stå i veien for løpere som kommer i mål (foreldre må hjelpe til)
 • gjerne nevne løperne som kommer i mål ved navn (får startliste)
 • smøretips
 • informere om vafler, kaffe og saft, kr 10,- for vafler, 10,- for kaffe, saft gratis
 • ellers kommentere etter beste evne

 

Løyper

 • Under skolealder går en runde på fotballbanen.
 • Født 2017-2015 (1.-3. klasse) går opp den første bakken, krysser over mot høyre og kjører ned igjen.
 • Født 2014-2013 (4.-5. klasse) går den gamle lysløypa (1.250 m).
 • Født 2012-2010 (6.-8. klasse) går lysløypa til en kommer opp på skogsbilvegen, svinger der skarpt til høyre og går ned til stadion igjen (1,7 km.).
 • Født 2009-2008 (9. og 10. klasse) kan velge mellom 1,7 km med intervallstart eller å gå sammen med junior og senior i fellesstarten.
 • Herrer junior og senior går to runder i lysløypa med Thorsenbakken dersom denne kan brukes. Hvis ikke Thorsenbakken kan gås, blir det tre runder i lysløypa.
 • Damer junior og senior, samt mosjonsklassen går ei runde med Thorsenbakken eller to runder uten Thorsenbakken.
 • Vi har også en trimklasse uten tidtaking. Deltakerne her registrerer seg, men får IKKE startnummer. De velger selv når de vil starte og går ei runde i lysløypa.
 • For junior og senior kan det bli noen justeringer angående løypelengder. Det vil bli satt opp plakat på utsiden av målbua der løypene vises. Det vil også være merket i selve løypa.

 

 Vi ønsker hverandre lykke til med arrangementene og håper på en fin hvit vinter!

 Vegårshei Idrettslag - langrennsgruppa