God å ha prisen - 2021

18. mar 2022 kl 08.28 Hans Olaf Hågenvik

Det ble utdelt to "God å ha" priser for 2021.

Håvard Ettestøl

Personen har vært et aktivt medlem av Vegårshei Idrettslag i flere år. Personen er oppvokst på Vegårshei men har aldri vært aktiv i idretten som han/hun nå er trener for. Det har vært mer øksekast som har stått i fokus for denne personen.
Da egne barn ble interessert i denne idretten så ble personen raskt engasjert som trener. Første gang høsten  2014.  og tilbringer mange timer i Vegårsheihallen.

I Corona tiden ble det vanskelig å gjennomføre vanlige treninger og personen har vist kreativitet i forhold til andre steder å trene og andre treningsformer enn det å være i Vegårsheihallen.

Det har vært viktig for å beholde treningsglede og aktiviteten oppe  hos jentene som personen er trener for.

Personen er i dag trener for to lag innen sin idrett, og begge lag gjør det veldig bra J

Styret i håndballgruppa er veldig glad for å ha denne personen på lag !

Go’ å ha prisen 2022 går til Håvard Ettestøl.

Karianne Bjørnstad Halvorsen

Personen har vært et aktivt medlem av Vegårshei Idrettslag i flere år. Personen flytta til Vegårshei i voksen alder og ble etter hvert veldig engasjert da egne barn begynte å delta i aktiviteter.
Første året som trener var høsten 2014.

Personen var selv aktiv i denne idretten som han/hun nå er trener for, og som trener tilbringer personen mange timer i Vegårsheihallen.

I Corona tiden ble det vanskelig å gjennomføre vanlige treninger og personen har vist kreativitet i forhold til andre steder å trene og andre treningsformer enn det å være i Vegårsheihallen.

Det har vært viktig for å beholde treningsglede og aktiviteten oppe  hos jentene som personen er trener for.

Personen er i dag trener for to lag innen sin idrett, og begge lag gjør det veldig bra J

Styret i håndballgruppa er veldig glad for å ha denne personen på lag !

Go’ å ha prisen 2022 går til Karianne Bjørnstad Halvorsen.