Oppdatert: fakturering av medlemsavgift

18. jun 2020 kl 19.45

Problemet med feil utstedt faktura er nå fikset og samtlige medlemmer som fikk tilsendt faktura med feil beløp skal ha mottatt en kredit på denne. Den faktura som ble mottatt først kan slettes.

Ta kontakt med idrettslaget på e-post: medlem@heia-heia.no hvis du har betalt den første fakturaen og ikke fått beløpet tilbakebetalt.