Orienteringstrening

27. apr 2020 kl 09.23

Det blir ikke vanlige treningsløp i orientering denne våren. Vi legger i stedet ut en A-løype og en C-løype som henger ute
2 uker. Det er bare postflagg som henger ute, ingen stempling, ingen tidtaking og ingen registrering.
Folk kan løpe når det passer. Etter to uker bytter vi plass til et annet sted, informasjon om dette kommer på heia-heia.
I uke 18-19 henger det ute to løyper på Takseråskartet. Vest for Fisktjennmoen som ligger langs prestveien mellom Takserås og
Moland. A-løypa er 4,8 km men det er mulig å kutte av flere steder hvis den blir for lang. C-løypa er lett, og den er 1,8 km lang.
Når det gjelder A-løypa, kan dere velge mellom 1:10000 og 1:7500 målestokk

https://heia-heia.no/media/2057/a-loeype-7500.pdf
https://heia-heia.no/media/2056/a-loeype-10000.pdf
https://heia-heia.no/media/2055/c-loeype-7500.pdf