Referat fra årsmøtet

31. mai 2021 kl 06.17 Hans Olaf Hågenvik

Referat fra årsmøtet for 2020 finner du her: https://heia-heia.no/hovedstyret/arsmeldinger-og-referat/

Godkjent strategiplan for perioden 2021-2024 finner du her: https://heia-heia.no/hovedstyret/informasjon/