Tur-orientering ved Råsfjell og Gjerstjenn

22. apr 2020 kl 08.23

Da er det hengt ut nye tur-orienteringsposter, og de blir hengende ute til 31. august. Det er åtte poster i området Råsfjell, Ljøstad og Kroken, og ni poster rundt Gjerstjenn. For å komme til Gjerstjenn tar en av fra fylkesveien i sørenden av Myresletta, inn  Gamle Heiveien. Postene i begge områdene er enkle å finne, og turene er veldig familievennlige.

Gjerstjenn kart: https://heia-heia.no/media/2053/gjerstjenn-kart.pdf
Raasfjell kart: https://heia-heia.no/media/2051/raasfjell-kart.pdf
Raasfjell informasjon og registreringskort: https://heia-heia.no/media/2052/raasfjell-registreringskort.pdf
Gjerstjenn informasjon og registreringskort: https://heia-heia.no/media/2050/gjerstjenn-registreringskort.pdf

Vi oppfordrer alle til å registrere sine postbesøk på nettsiden turorientering.no. Hvis ikke det passer er det alternative måter å registrere seg på, se informasjon på klippekorta. Alle som registrerer sine postbesøk er med i trekning av premie, hvert postbesøk gi ett "lodd".

Alle tur-orienterere må følge myndighetenes råd og pålegg knyttet til smittevern.

God tur!