Bli medlem i Vegårshei IL!

Medlemskontingent i Vegårshei IL er som følger:

Familie 400 kr
Voksne (aktive) 300 kr
Barn (t.o.m 20 år) 100 kr
Støttemedlem 150 kr

I familiemedlemskap inngår barn t.o.m. det året de fyller 20 år.

Med unntak av bankcup om sommeren og vinteren må alle som deltar i idrettslagets aktiviteter være medlemmer. I tillegg må selvsagt alle tillitsvalgte være medlemmer.

I februar/mars hvert år sendes det ut en bankgiro til foregående års medlemmer.

Er du ikke medlem nå, men ønsker å bli det? Ta kontakt med medlemsansvarlig Tone Myre Songedal på e-post tone97@live.no. Hun må ha informasjon om navn, adresse, fødselsdato og ønsket type medlemskap på de det gjelder. Når en slik henvendelse kommer vil det bli sendt ut en faktura.