Styret

Følgende personer utgjør styret i fotballgruppa.

Navn Telefon E-post
Leder: Kjell Esperås 916 25 802 kjellesperas@gmail.com
Audun Engedal 952 16 803  
Kai Roger Songedal 906 95 541  
Jon Sines 480 05 246