Styret

Følgende personer utgjør styret i fotballgruppa.

Navn Telefon E-post
Leder: Are Garthus 911 22 118 aregart@gmail.com
Karin Skaaland 924 51 640 karinskaaland@gmail.com
Kai Roger Songedal 906 95 541 krsongedal@hotmail.com
Kjell Esperås 916 25 802 kjellesperas@gmail.com
Jon Sines 480 05 246 jonsines123@gmail.com