Styret

Følgende personer utgjør styret i fotballgruppa.

Navn Telefon E-post
Leder: Hannelore Karlsen 924 62 619 hanne.lore@hotmail.no
Karin Skaaland 924 51 640  
Kurt Egil Bjorkjendal 918 61 773 kurt-e-b@online.no
Are Garthus 911 22 118