Styret

Følgende personer utgjør styret i fotballgruppa.

Navn Telefon E-post
Leder: Ole Kenneth Løvdal 957 32 446 okl@durapart.no
Torvild Selås 905 07 330 tselaas@online.no
Kurt Egil Bjorkjendal 918 61 773 kurt-e-b@online.no
Marthe Vangstad    
Jørn Bergan