Styret

Følgende personer utgjør styret i håndballgruppa. 

Navn Telefon E-post
Leder: Kjersti Fossing 476 16 788 kjersti.fossing@gmail.com
Kim Oland    
Signe Hushovd 476 34 101  
Ingeborg Terjesen 471 16 449 inte82@gmail.com