Styret

Følgende personer utgjør styret i håndballgruppa. 

Navn Telefon E-post
Leder: Kjersti Fossing 476 16 788 kjersti.fossing@gmail.com
Anna Mjåvatn Hushovd 401 02 275  
Liselotte Kruf van Asdonk 453 23 054

 

Lisa Fasseland Myhre

959 37 879