Styret

Følgende personer utgjør styret i langrennsgruppa. 

Navn Telefon E-post
Leder: Terje Flaten 412 01 213 te-fla@online.no
Sten Åge Nygårdseter 974 60 699  
Knut Olaf Lindtveit 906 86 889  
Olav Tveiten 905 88 837