Styret

Følgende personer utgjør styret i langrennsgruppa. 

Navn Telefon E-post
Leder: Terje Flaten 412 01 213 te-fla@online.no
Sten Åge Nygårdseter 974 60 699 nygardseter@agderlink.no
Knut Olaf Lindtveit 906 86 889 kol@oasparebank.no
Olav Tveiten 905 88 837 olav.tveiten@amli.kommune.no