Styret

Følgende personer utgjør styret i sykkelgruppa.

Navn Telefon E-post

Ingen ny leder på årsmøtet 2023. Gruppestyret konstituerer seg selv.

   
Vigdis Vatne Alfsen 959 49 862  
Ole Tom Kroken 971 99 568  
Åsulv Sveinung Aas    
Randi Haugeland