Styret

Følgende personer utgjør styret i volleyballgruppa.

Navn Telefon E-post
Leder: Tallak Bakken 982 50 393 volleyball@heia-heia.no
Jørgen Songedal 415 17 085 jsongedal@icloud.com
Birgit Bakken 416 90 268  
Onar Kjetil Baarøy 901 07 408